Välkommen till Princhercharger.coms villkor.

Här hittar du våra allmänna villkor. När du handlar och surfar på Princercharger.com accepterar du våra villkor.


Leverans

Leveranstiden för din beställning är 1-7 dagar beroende på var i Europa du beställer.
Leveransområde: Vi levererar endast varor inom Europa.
Princecharger.com skickar varor med följande: UPS
Frakten är gratis
Du får alltid ett spårningsnummer så att du kan spåra ditt paket, från vårt lager och hem till dig.
Skador på varorna på grund av transporten återbetalas inte av Princecharger, men vi hjälper dig att dokumentera det till UPS.


Ångerrätt

Det finns en 14-dagars full ångerrätt för varor som köpts på webbplatsen om inget annat avtalats eller anges i din beställning.
Den 14-dagars perioden börjar den dag då beställningen levereras.
Du ska själv stå för eventuella returkostnader.
Begäran om ångerrätt måste meddelas oss senast 14 efter leverans och vara oss tillhanda senast 14 dagar efter det att vi har informerats om att du utnyttjar ångerrätten.
Begäran om användning av ångerrätten ska skickas per e-post till contact@localhost, för vilken standardformuläret för avbeställning ska fyllas i och skickas med.
 

Varans skick vid återlämnandet

Du är ansvarig för den försämring av föremålets värde som beror på annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa föremålets art, egenskaper och funktion. Detta innebär att du måste prova varan på samma sätt som om du handlade i en fysisk butik.
Om varan har testats utöver vad som beskrivs ovan anses den vara begagnad och ha ett nedsatt värde. Detta innebär att om du ångrar köpet får du en liten del eller inget av köpesumman tillbaka. Det är upp till princecharger.com att bedöma varans skick.
 

Rätt till klagomål

Det finns en tvåårig reklamationsrätt för produkter enligt den danska försäljningslagen. Reklamationsrätten gäller alla fel i programvara, material och tillverkning.
Reklamation avseende. Felaktig situation måste rapporteras till princecharger.com inom rimlig tid efter mottagandet. Här gäller max två månader som rimlig tid, om inget annat avtalats. Vi ersätter rimliga fraktkostnader.
Reklamationen faller bort på grund av felaktig eller ovanlig drift av produkten.
Princecharger täcker returkostnaderna i rimlig omfattning.
Vid återlämning, kontakta företaget på:
E-post: contact@localhost
 Reklamationer tas inte emot om dessa har skickats mot efterkrav.
 

Kund- och integritetspolicy

Vi säljer inte vidare personlig information och lämnar inte vidare din personliga information till andra, utan de registreras endast i vårt kundregister. Du kan när som helst få dina uppgifter raderade.
För att du ska kunna ingå ett avtal med princecharger.com behöver vi följande information:
·      Namn
·      Adress
·      Telefonnummer
·      E-postadress
Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig.
Personuppgifterna registreras hos Princecharger och lagras i upp till fem år, varefter informationen raderas.
När personlig information samlas in via vår webbplats ser vi till att det alltid sker genom att ge ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför.
Direktören och personalen på Princecharge har tillgång till den information som registrerats om dig.
Ansvarig för uppgifter för princecharge är: Valdemar Rindom
Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterat.
Som registrerad hos princecharger.com har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få insyn i vilken information som registreras om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i detta sammanhang ska riktas till contact@localhost.
 

Cookies

På princecharger.com används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet och på så sätt göra besöket så enkelt som möjligt för dig.
Du kan när som helst radera cookies från din dator, se instruktionerna på Webshop Cookies och integritetspolicy.
Loggningsstatistik
Vi använder oss av loggstatistik på princecharger.com, vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, varifrån de kommer och var på webbplatsen det lämnas osv.
Loggstatistiken används endast för att optimera webbplatsen princecharger.com.
 

BETALNING

Princecharger tar emot onlinebetalningar med Visa, Mastercard, Visa Electron och Maestro.
Betalningen kommer endast att dras från ditt konto när den fysiska varan har skickats eller den virtuella produkten har skapats, om inte annat har överenskommits eller anges i din beställning. Vid betalning med Visa Electron och Mastercard Debit, som är betalkort, kommer betalningen att reserveras på ditt konto i enlighet med villkoren för ditt kort tills vi drar tillbaka eller avvisar betalningen.
På webbplatsen används följande valutor för prissättning: Euro – EUR Princecharger använder en säker betalningsserver som krypterar all information med SSL-protokoll, vilket innebär att dina uppgifter är säkra och inte kan läsas av andra utomstående.
 Läs mer om konsumenternas rättigheter när du använder Stribe här


INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om informationen som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Du ansvarar själv för att du förlitar dig på materialet på denna webbplats på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss gammal information. Gammal information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) utan föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrytande av tjänsten.


FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter det att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.


KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på contact@localhost.
Returer:
Inom de första 30 dagarna efter köpet:
Alla oöppnade/ oanvända och icke-defekta produkter som köpts på Princecharger.com kan returneras till oss inom 30 dagar från det ursprungliga leveransdatumet.  Kontakta oss via e-post på contact@localhost innan någon produkt returneras till oss.
När du kontaktar oss kommer vi att ge dig returadressen till dig. Du kan sedan ordna med att skicka tillbaka produkten. Fraktkostnaden i samband med en oöppnad/ oanvänd och icke-defekt produkt är köparens ansvar.