Villkor och bestämmelser

Här hittar du våra villkor och bestämmelser. När du handlar och surfar på princecharger.com accepterar du våra regler och villkor.

Leverans

Leveranstiden för din beställning är 1-7 dagar beroende på var i Europa du beställer till. Vi levererar endast varor inom Europa.

PrinceCharger skickar varor med GLS och frakten är gratis. Du får alltid ett track and trace-nummer så att du kan spåra ditt paket, från vårt lager och hem till dig.

Skador på artiklarna på grund av leverans återbetalas inte av PrinceCharger, men vi hjälper dig att dokumentera det till GLS.

Annullering

Det finns en 14-dagars fullständig ångerrätt för varor som köpts på webbplatsen om inte annat överenskommits eller anges i din beställning.

14-dagarsperioden börjar den dag då beställningen levereras.

Du står själv för eventuella returkostnader.

Begäran om avbeställning ska meddelas oss senast 14 dagar efter leverans och vara oss tillhanda senast 14 dagar efter det att vi har informerats om ditt utnyttjande av ångerrätten.

Begäran om användning av ångerrätten måste skickas via e-post till support@princecharger.com, för vilket standardformuläret för avbokning ska fyllas i och skickas med.

Varans skick vid återlämnandet

Du är ansvarig för den värdeminskning av föremålet som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa föremålets art, egenskaper och funktion. Det innebär att du måste prova varan på samma sätt som om du handlade i en fysisk butik.

Om artikeln har testats utöver vad som beskrivs ovan, anses den vara begagnad och ha minskat i värde. Det innebär att om du häver köpet får du tillbaka en liten del eller inget alls av köpesumman. Det är upp till PrinceCharger att bedöma varans skick.

Rätt till klagomål

Det finns en 2-årig reklamationsrätt för produkter i enlighet med den danska köplagen. Reklamationsrätten gäller alla fel i programvara, material och tillverkning.

Klagomål angående. Defekta produkter måste rapporteras till PrinceCharger inom rimlig tid efter mottagandet. Här, max. två månader som rimlig tid, om inte annat överenskommits. Vi ersätter rimliga fraktkostnader.

Klagomålet avvisas på grund av felaktig eller ovanlig användning av produkten.

PrinceCharger står för returkostnaderna i rimlig omfattning.

Vid återkomst kontakta företaget på support@princecharger.com.

Reklamationer tas inte emot om dessa har skickats mot postförskott.

Kund- och sekretesspolicy

Vi säljer inte personuppgifter vidare och lämnar inte ut dina personuppgifter till andra, de registreras endast i vårt kundregister. Du kan när som helst få dina uppgifter raderade.

För att du ska kunna ingå ett avtal med PrinceCharger behöver vi följande information:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varan till dig.

Personuppgifterna registreras hos PrinceCharger och lagras i upp till fem år, varefter uppgifterna raderas.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats ser vi till att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför.

PrinceChargers direktör och personal har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den dataansvarige för PrinceCharger är: Michael Petersen.

Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterat.

Som registrerad hos PrinceCharger har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i detta sammanhang ska riktas till support@princecharger.com.

Cookies

På princecharger.com används cookies i syfte att optimera webbplatsen och dess funktionalitet och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig. Du kan när som helst radera cookies från din dator.

Vi använder en loggstatistik på princecharger.com, vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, varifrån de kommer och var på webbplatsen det lämnas, etc.

Loggstatistiken används endast i syfte att optimera webbplatsen princecharger.com.

Betalning

PrinceCharger tar emot onlinebetalningar med Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro och MobilePay.

Betalningen dras från ditt konto först när den fysiska varan skickas eller den virtuella produkten skapas, om inte annat avtalats eller angetts i din beställning. Vid betalning med Visa Electron och Mastercard Debit, som är betalkort, kommer betalningen att reserveras på ditt konto i enlighet med villkoren för ditt kort tills vi drar tillbaka eller avvisar betalningen.

Webbplatsen använder följande valutor för prissättning: Euro (EUR), danska kronor (DKK) och svenska kronor (SEK).

PrinceCharger använder en säker betalningsserver som krypterar all information med SSL-protokoll, vilket innebär att dina uppgifter är säkra och inte kan läsas av andra utomstående.

Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

Vi ansvarar inte för om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Ändringar av tjänsten och priser

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) utan föregående meddelande.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella ändringar, prisändringar, avstängningar eller upphörande av tjänsten.

Felaktigheter, inkorrektheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Ändringar i användarvillkoren

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Kontaktuppgifter

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@princecharger.com.

Lämna tillbaka

Inom de första 30 dagarna efter köpet: Alla oöppnade / oanvända och icke-defekta produkter som köpts på princecharger.com kan returneras till oss inom 30 dagar från det ursprungliga leveransdatumet. Vänligen kontakta oss via e-post på support@princecharger.com innan någon produkt returneras till oss.

När du kontaktar oss kommer vi att förse dig med returadressen till dig. Du kan då ordna med att skicka tillbaka produkten. Fraktkostnaden för en oöppnad/ej använd och felfri produkt är köparens ansvar.